2019

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2018 GMPA Seminar
January 22th

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2018 GMPA Culture Tour of Korean Folk Village
February 6th

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

GMPA Special Lecture by Prof. Wiebe Nauta
February 12th

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2018 GMPA Field Trip to Gapyeong
April 26th

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2018 GMPA Field Trip to National Assembly
May 10th

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2018 GMPA Special Lecture by Mariana Spatareanu
June 12th

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2018 GMPA Lecture in Korea Institute of Public Finance(KIPF)
July 26th

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2018 GMPA - KAPA Conference Busan
June 27th

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2018 GMPA Field Trip to Busan-Ulsan-Kyeongju 1
June 27th - 29th

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2018 GMPA Field Trip to Busan-Ulsan-Kyeongju 2
June 27th - 29th

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2018 GMPA Special Lecture by Minyoung Ku
July 2nd

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2019 GMPA Field Trip to Sejong City
October 4th

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2019 GMPA Field Trip to Jeju NIA Global Center
October 11th

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2019 GMPA Field Trip to Dangjin - Suncheon - Gunsan(Saemanguem)
November 8th - 9th

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2018 GMPA Field Trip to Gyeongin Ara Water-way
December 13th